Personal Data Offer

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті ГО «СВОІ» в мережі Інтернет: http://svoi.space/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду ГО «СВОІ» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку моїх персональних даних (найменування бази: ГО «СВОІ») з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв'язку з реалізацією компетенції у сфері діяльності між мною і Організацією третім особам.

До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін ГО «СВОІ» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних партнерів.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті ГО «СВОІ» в мережі Інтернет: http://svoi.space/, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».